Licentievoorwaarden

Beste EXID-klant:

De volgende licentievoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen de Klant, de werkgever van de Klant of andere entiteit namens wie je deze overeenkomst aangaat (‘jij’ of ‘klant’) en EXID  (zoals deze term is gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden). In deze servicevoorwaarden worden de rechten en verplichtingen vastgesteld met betrekking tot de door jou gelicentieerde content.

DEZE LICENTIE GELDT VOOR ÉÉN GEBRUIKER OF KLANT GELDT VOOR VOOR HET LICENTIËREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN CONTENT.  DERDEN MOGEN GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT UW ACCOUNT OF CONTENT GEBRUIKEN DIE IS GELICENTIEERD VIA UW ACCOUNT.

Onder content wordt verstaan: alle content die op het EXID-Platform kan worden gelicentieerd, met inbegrip van afbeeldingen, videomateriaal, video-templates

EXID verleent u hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om wereldwijd Content te gebruiken, te wijzigen (uitgezonderd zoals uitdrukkelijk verboden in deze Voorwaarden) en te reproduceren, voor zover uitdrukkelijk toegestaan in de van toepassing zijnde licentie en onderhevig aan de beperkingen die hierin worden uiteengezet:

 

Deze standaardlicentie geeft u het recht om Content te gebruiken:

  1. als digitale reproductie, inclusief op websites, in online advertenties, op sociale media, in mobiele advertenties, mobiele apps, software, e-cards, e-publicaties (e-books, e-magazines, blogs etc.) e-mailmarketing en in online media (waaronder op websites om video’s te delen zoals YouTube, Dailymotion, Vimeo etc., mits het publiek voor een dergelijke productie uit niet meer dan 50.000 personen bestaat
  2. voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik (niet voor wederverkoop, downloaden, distributie, of enig ander commercieel gebruik).

Neem contact op met EXID indien u een uitgebreide licentie wenst te bekomen.

 

Beperkingen op de licentie:

Het is de Klant niet toegestaan om:

  1. Content te gebruiken op een andere manier dan uitdrukkelijk toegestaan volgens de licentie die u hebt aangeschaft.
  2. Een persoon weer te geven in Content of de aangeleverde Content te gebruiken op een manier die in alle redelijkheid beledigend geacht zou kunnen worden, waaronder, doch niet beperkt tot het weergeven van a) pornografie, erotische video’s, entertainmentlocaties voor volwassenen, escortservices, datingservices of soortgelijke; b) advertenties of promotie van tabaksproducten; e) immorele of criminele activiteiten 
  3. Content door te verkopen, te herdistribueren, te delen of deze over te dragen, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien in deze Voorwaarden. Bij wijze van voorbeeld en niet op enige wijze als beperking, verbiedt het voorgaande het vertonen van Content als of als onderdeel van een platform of webshop waarop externe partijen de al dan niet verwerkte Content kunnen aankopen of in licentie nemen.
  4. Content te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op het handelsmerk van een externe partij of ander intellectueel eigendom, of aanleiding zou geven tot een vordering wegens misleidende reclame of oneerlijke concurrentie.
  5. Het gebruik van Content in een multimediaproductie die wordt gedistribueerd via uitzendingen, kabelnetwerken, OTT-videodiensten (zoals Netflix, Hulu en Amazon), theaters en bioscopen.

 

Bron en Auteursrechtmelding:

Indien en wanneer redelijk in commercieel opzicht, wordt het gebruik van Content in merchandise of een audiovisuele productie vergezeld door een vermelding van EXID in de volgende vorm:

“Videomateriaal en muziek gebruikt onder licentie van exidofficial.com”

 

Garanties en verklaringen aangaande de licentie

EXID garandeert en verklaart dat de bijdragers van EXID aan EXID alle vereiste rechten in en op de Content hebben verleend om de rechten zoals uiteengezet in deze licentievoorwaarden en voor zover van toepassing te kunnen verlenen.